Kontakt - X Zjazd Geomorfologów Polskich 2014, Toruń, UMK

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

zjazdsgp2014@umk.pl

dr hab. Paweł Molewski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

molewski@umk.pl

tel: +48 56 611 2545

dr Tomasz M. Karasiewicz – sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mtkar@umk.pl

tel: +48 56 611 2577

Patronat

Organizator

Współpraca